Prices

Технически характеристики

Table load

Бюлетин

От иглолистна дървесина

Камерно сушени, фасонирани дъски от иглолистни дървесни видове: Северен Смърч, Бор, Ела, Сибирска Лиственица, Европейска Лиственица и Кедър. Голямо разнообразие от размери - дебелина от 19  до 110 мм,  ширина от 70 до 300 мм. Дължина 3,00 и 4,00 м.

Висока дименсионална стабилност .

Камерното изсушаване на дървесината гарантира  влажност до 15%, за разлика от естествено сушената дървсина .

Поддръжка

Partners